Pels matemàtics

Avui dedico l’acudit científic del dia als nostres colegues els matemàtics, l’acudit (o no tant acudit) fa així:

Li pregunten a un matemàtic:
– Què faries si veiessis una casa en flames i just davant una
manguera sense connectar a una boca de reg ?
– La connectaria, obviament.
– I si la casa no estigués cremant-se, però la manguera estigués connectada ?
– Cremaria la casa, desconnectaria la manguera i després seguiria el mètode
anterior.