Química inesperada

Per què ens apasiona tant la química? Per què hi disfrutem tant?

Potser perquè ens sorprèn,

la quimica te cops amagats,

Pots fer aproximacions teòriques d’un mecanisme d reacció,per exemple, però tota fòrmula i qualsevol càlcul no són més que això, aproximacions fetes seguint una teoria que, ara per ara, funciona. Fins que arribi un altre científic i en proposi una de més aproximada a les observacions experimentals i que englobi algunes excepcions més que l’anterior. Així és la història de la ciència i, per tant, també la de la química.

En un principi sembla màgia, depsrés de l’observació i l’estudi és la química.