Lum? naturalment

Els Lampírids (Lampyridae) són una família de coleòpters que inclou les cuques de llum ó lluernes ó llumeneres, caracteritzats per la seva capacitat d’emetre llum (bioluminiscència).

A les nits càlides d’estiu és possible veure les cuques de llum femella il•luminar-se per atreure els mascles que volen per sobre. Generen llum mitjançant un òrgan especial (ectodèrmic), situat a la part inferior de l’abdomen, en intervals de 6 a 8 s. Aquesta llum es produeix mitjançant un procés d’oxidació de la “luciferina” en presència de l’enzim “luciferasa”. Aquest procés rep el nom de bioluminiscència i emet una llum brillant amb poca elevació de la temperatura.

Doncs dijous passat vaig poder assistir a un espectacle natural! Vaig poder contemplar una cuca de llum al jardí de casa i, sense que s’espantés, vaig poder retratar-la i tot, aquí tenim les fotografies, una sense flaix (on podem apreciar la llum que genera la cuca i una 2a foto amb flaix per tal de poder veure les dimensions de l’insecte.