Aigua (s) en aigua (l)

Un iceberg és una gran massa de gel que s’ha desprès de les glaceres (generalment polars) o de plataformes de gel i s’ha endinsat a l’oceà. Els icebergs provinents de les glaceres solen tenir formes irregulars mentre que els que es formen per la desfeta de les plataformes antàrtiques solen ser de forma tabular, és a dir, amb la superfície emergida totalment plana.

El més curiós d’aquetes masses de gel flotants és que no ens podem ni imaginar la seva mida si les observem des d’un baixell, en definitiva, si només veiem la seva part emergida sobre la superfície del mar.

La densitat de l’aigua líquida és de 0.9999 g/cm3 (normalment l’aproximem a la unitat), en canvi l’aigua sòlida té una densitat menor (de 0.92 g/cm3), de manera que un tros de gel en aigua líquida surarà, i ho farà de tal manera que un 92 % del volum del tros de gel romandrà sota l’aigua líquida (per sobre de la superfície de l’aigua líquida només sobresortirà un 8% del volum del tros de gel).

Això és el que podem observar amb els icebergs, així que, per molt gran que veieu un iceberg (no és que s’en vegin cada dia per aquí a casa nostra…) només us està mostrant el 8% del seu volum!!

Si anomenem V al volum total de l’iceberg i Vs al volum que ocupa la porció d’iceberg que es troba submergida, tindrem, tal com veiem a la figura, que el pes (P) de l’iceberg valdrà el producte del seu volum per la seva densitat         (0,92 g/cm3). Aplicant el principi d’Arquímedes, tindrem també una empemta (E) ascendent igual al pes de l’aigua desplaçada per la fracció submergida (Vs multiplicat per la densitat de l’aigua líquida que és 1g/cm3).

Per passar a la pràctica contempleu aquesta espectacular fotografia feta de tal manera que veiem un iceberg sencer, amb la superfície del mar seccionada.

La ciència més bonica està a la natura!