Cremem xuxeries

Pels que no vau poder assistir a la Nit de la Recerca a Girona aquí teniu la gravació d’un dels experiments que vam fer, potser el més espectacular, si més no és el meu preferit. Vam esperar que fós fosc i vam acumular multitud de curiosos que volien ser sorpresos per la ciència i … la ciència ens va sorprendre!

En aquest experiment mostrem la transformació de l’Energia continguda als enllaços de la glucosa en altres tipus d’Energia, en aquest cas energia tèrmica (calor) i energia lluminosa (llum). El que fem és introduir clorat de potassi en un tub d’assaig, el fonem i hi introduïm la xuxeria (glucosa).
El clorat de potassi actua com les reaccions enzimàtiques del nostre cos i ens mostra la conversió duna forma d’Energia en una altra. Aquesta és una bona demostració de la respiració cel•lular on té lloc la transformació de l’Energia continguda en els enllaços de la glucosa (per exemple) en altres formes d’Energia útils pel cos. La forma d’energia que obtindrem en aquest experiment no és l’ATP o forma d’Energia útil pel cos, sinó que obtenim energia tèrmica i lluminosa però la transformació té lloc pel mateix procés que en la respiració cel•lular.
Recordem la reacció de la respiració cel•lular (combustió de la glucosa):

C6H12O6 + 6 O2 –> 6 CO2 + 6H2O  i salliberen 36 molècules d’ATP.