Molt curiós…

Si us sembla bé farem un petit experiment:

Llegiu ràpidament aquet petit text tot contant les F que hi surten:

FINISHED FILES ARE THE RE-

SULT OF YEARS OF SCIENTIF-

IC STUDY COMBINED WITH THE
EXPERIENCE OF YEARS

Quantes en veieu?

Al meu primer cop me n’han sortit 3, si us passa el mateix conteu-les ara a poc a poc i veureu totes les que hi ha