TP molt interessant

En aquesta interessant Taula Periòdica de la SCQ clicant sobre cada element trobarem les seves característiques generals, els seus isòtops, enllaços que pot formar, la seva estructura cristal·lina, una fotografia de l’element… així com la possibilitat de generar taules i gràfics per visualitzar la tendència  de propietats com la massa atòmica o el punt de fusió dels elements al llarg de la TP. A més a més al situar el cursor sobre de cada element veurem si es troba en fase sòlida, líquida o gasosa (a T i P estàndards) o si pel contrari es tracta d’un element sintètic (apareixerà un erlenmeyer abocant el seu contingut, tal i com veieu en el dibuix en el lloc del Tc. He captural la imatge amb el cursor sobre el Tecneci).

tp