Radioactiu!

Gràcies al fantàstic web Chemistry about he conegut aquesta curiositat sobre els colors i diàmetres relatius del pictograma corresponent a productes químics que presenten radiactivitat. El símbol internacional de radioactivitat, altrament conegut com a trèvol, va ésser inventat el 1946 a la University of California, Berkeley i, originalment, era de color magenta sobre un fons blau.

rad

Actualment el símbol és de color negre amb el fons gorc, amb un cercle central de radi R, un radi intern de 1.5R i un radi extern de 5R que delimita les 3 “fulles del trèvol” les quals presenten una separació de 60º entre elles. Per més informació clicar aquí.

rad1