Erlenmeyer

Avui es celebra el 184è aniversari del naixement d’Emil Erlenmeyer.

Richard August Carl Emil Erlenmeyer va néixer a Taunusstein (Alemanya) el 28 de juny de 1825 i va ser un químic dedicat durant molts anys a la síntesi orgànica. Entre els seus descobriments trobem la molècula d’àcid isobutíric (1865) o la proposta dels 2 anells de benzè condensats per a l’estructura del naftalè (1866). Al 1880 va desenvolupar l’anomenada Regla d’Erlenmeyer que diu que tot alcohol amb el grup hidroxil enllaçat directament a un doble enllaç entre carbonis  es converteix en un aldehid o una cetona. Això succeeix perquè, en l’equilibri tautomèric (veure reacció de sota), generalment la forma cetònica (1) és més estable que el seu tautòmer enòlic (2). (Vull deixar clar que dic generalment i no dic sempre, ja que ens podem trobar amb alguna molècula on la forma enòlica (2) es vegi estabilitzada per interaccions de ponts d’hidrogen entre l’H d’aquest grup hidroxil que s’ha format i un altre àtom d’O o S que hi hagi en la mateixa molècula).

eq.ceto-enol Pq

Equilibri ceto-enòlic tal com el representàvem a classe d’orgànica, amb la doble fletxa d’equilibri indicant que la forma més estable és la cetònica (1; que serà un aldehid si el grup R és un àtom d’H o serà una cetona si R=C amb 3 enllaços més). He indicat la zona involucrada en la reacció marcant-la en vermell (aquest H es sol representar per deixar clar que el resultat net de la reacció d’equilibri tautomèric és zero, tal com si només s’intercanviés aquest H entre el C α-carbonílic (de 1) i l’O (carbonil en 1 i alcohol {enol, C=C-OH} en 2, per estar ara enllaçat amb l’H en qüestió) de manera que tant la forma 1 com la 2 tenen el mateix nombre d’àtoms, són 2 tautòmers de la mateixa molècula).

Però tot i aquests mèrits d’Erlenmeyer dins el món de la química orgànica quan en sentim el seu nom la primera imatge que ens ve al cap (almenys a mi em passa això) és aquesta:

erlenemyer PqMatràs Erlenmeyer.

El matràs Erlenmeyer, que va ésser dissenyat per Emil Erlenmeyer el 1861.