Fotografia atòmica

M’ha sorprès molt descobrir aquestes fotografies gràcies a Microsiervos. La primera fotografia atòmica!

Es tracta de dues fotografies fetes per investigadors de l’ Institut de Física i Tecnologia de Kharkov (obtingudes gràcies a un field-emission electron microscope (FEEM)), Ucraïna, que mostren un àtom de carboni, és a dir, el núvol d’electrons d’aquest. És realment emocionant veure com les representacions, que hem estudiat a les classes de química teòrica, dels orbitals atòmics obtingudes per les aproximacions de la mecànica quàntica corresponen fidelment a aquest parell de fotografies. Per més informació llegir l’entrada de insidescience.

Tal i com veiem en aquests models d’orbitals atòmics les fotografies que s’han obtingut de l’àtom de carboni corresponen a un orbital de tipus s (amb una densitat electrònica esfèrica al voltant del nucli atòmic) i un de tipus p (px, py o pz, segons la seva orientació) (amb una densitat electrònica nul·la al nucli atòmic i de doble esfera aplanada als seus voltants):

Models d’orbitals atòmics.

Curiosament fa un parell de setmanes, gràcies a Edunomia, descobríem la tècnica la tècnica de microscopi de força atòmica sense contacte (NCAFM) amb la, també emotiva, fotografia del pentacè:

A dalt la fotografia obtinguda mitjançant la tècnica del NCAFM. A sota el model de la molècula del pentacè.

Referències: