Divisió de la matèria

Gràcies a boingboing acabo de conèixer aquesta animació de flash.

uau!

Si més no és divertit passar el punter del ratolí sobre aquestes circumferències i veure com es van dividint sens parar…

A primer cop d’ull pot semblar només una aplicació curiosa per al divertiment però des del primer moment hi he vist una aplicació pedagògica. Aquesta animació pot servior com a un model visual de la mitosi i la bipartició cel·lulars, del concepte de fractal o bé de la idea química de la composició de la matèria formada per molècules, que estan formades per àtoms, els quals estan formats per partícules subatòmiques, les quals estan formades per quarks, els quals estan formats per… per… cordes?