Meravellós Ferrofluid

El primer cop que vaig sintetitzar un ferrofluid i en vaig comprovar les propietats davant d’un camp magnètic vaig al·lucinar, és un espectacle de la ciència meravellós !

Com veiem en el vídeo que vaig gravar al laboratori, un ferrofluid és atret per un camp magnètic i flueix amb el seu gradient, dirigint-se cap a la zona de màxima densitat de flux magnètic. Ara recordo aquells moments de descoberta del ferrofluid perquè, gràcies a BoingBoing, acabo de descobrir un  interessant experiment fet amb un ferrofluid. L’autor del vídeo vol demostrar el fet de que el ferrofluid flueix amb el gradient de flux magnètic cap al seu màxim i, amb molt d’encert, proposa comprovar-ho magnetitzant un cargol cònic per tal de tenir una pista amb una densitat de flux magnètic en “continuu” augment. En l’experiment s’utilitza un cargol d’acer tret d’una màquina d’embotir carn. S’observen distorcions en el que hauria de ser un augment contínuu del flux al llarg del cargol.

A l’inici del vídeo podem veure com parells d’esferes d’acer són col·locades al voltant del cargol d’acer magnetitzat (que les atrau) i es per tal de visualitzar la distribució de la densitat de flux magnètic al llarg del cargol. S’observa que aquesta augmenta de baix cap a l’extrem superior del cargol. En la següent imatge que he tret del vídeo fins i tot ens quantifiquen aquesta observació empírica després de fer diverses proves amb variació de flux i comprovant quines esferes són les primeres de caure de la seva posició (visualitzant així quin és el valor crític de flux per aquestes esferes en cada punt del cargol).

Per acabar presento aquest altre meravellós vídeo del mateix autor de l’anterior. Quina gran bellesa ens ofereix la física!!

Referències: