Tió Científic, el Rellotge Binari.

Tot esperant els Reis de l’Orient recordo les curiositats científiques que em va cagar el tió el passat 24 de desembre. N’hi ha de tots colors i aquí en voldria destacar algunes. Començaré per unes edicions facsímils d’antics llibres d’història de l’alquímia i química domèstica publicats ambdós a finals del s.XIX, un joc de peces imantades anomenat Geomag, la seva composició en peces cilíndriques imantades per ambdues seccions i esferes ferromagnètiques el fan perfecte per a la seva aplicació com a models moleculars i un fantàstic rellotge binari. Aquest darrer es mereix una mica més d’explicació, tot seguit, sota les fotos, el podem descobrir.

De Luanco, José Ramón. La alquimia en España. Barcelona: Impremta de Fidel Giró, 1889. Edició facsímil per Editorial Maxtor, 2009. ISBN: 84-9761-558-1.

Ordóñez i Lagarejos, Valeriano. Química doméstica. Madrid: Saturnino Calleja Editor, 1876. Edició facsímil per Editorial Maxtor, 2009. ISBN: 84-9761-647-2.

Tetràedre i model de la molècula de naftalè (considerant els cilindres de verds i blaus enllaços senzills i dobles respectivament) construits amb les peces imantades de Geomag.

El Rellotge binari

Com sabem el sistema de numeració binari utilitza 2 dígits, el 0 i l’1, a diferència del mundialment usat decimal, que n’utilitza 10. Aquests 2 dígits binaris també són coneguts com a bits (Binary digits) i poden representar 2 estats com obert/tancat, blanc/negre, verdader/fals, encès/apagat… Precisament aquest darrer exemple, bombeta apagada (0)/bombeta encesa (1), és l’utilitzat en aquest rellotge binari (Es tracta d’un rellotge comercialitzat per la marca The One, per més informació visiteu el web o la pàgina del facebook).

En el rellotge podem veure que hi ha dues fileres de LED‘s blaus. La filera superior és l’equivalent a l’agulla horària en un rellotge analògic i la filera inferior és equivalent a l’agulla minutera. El valor de posició de cada LED està indicat numèricament i correspon al valor 2n (on n= 0, 1, 2, 3, 4 i 5) creixent de dreta a esquerra, dels quals només n’hem de sumar els corresponents als LED’s encesos per tal d’esbrinar l’hora. De manera que, analitzant la fotografia tenim:

La filera de bombetes superior ens indica les 3 hores ({20=1} +{ 21 =2} =3) (de fet eren les 15 h quan he fet la foto).

La filera inferior de bombetes ens indica els 26 minuts ({21=2} + {23=8} + {24=16} = 26 ).

Per tant he fet la foto del Rellotge Binari a les 15:26 , gairebé 2/4 de quatre de la tarda.

És tracta d’un curiós rellotge amb la informació encriptada. Ara em sap greu haver acabat l’època de la vida en què fèiem exàmens… seria divertit veure la cara del company del pupitre del costat a l’arremangar-me i ensenyar aquest rellotge després que em preguntés ben fluixet, perquè el professor no el sentís, “quina hora és?”.