Vídeos Químico-musicals per celebrar l’inici de l’AIQ2011

Tots els químics del món ens emocionem a l’escoltar la fantàstica cançó “The elements song” de Tom Lehrer. Anar recitant tots els elements de la Taula Periòdica  a ritme ràpid d’una melodia enganxosa, acomanyada magistralment pel piano es tracta d’una tasca només apta per al mateix Lehrer.

El passat mes d’octubre es va penjar a la xarxa aquesta altra versió de la cançó, en japonès. Precisament és una versió que m’encanta, la trobo molt simpàtica i divertida.

Doncs, per a celebrar l’inici de l’Any Internacional de la Química AIQ2011, demà publicaré aquí mateix una versió en català de la cançó. Es tracta d’un vídeo absolutament casolà (o, més ben dit, laboratorio-casolà) però pot fer el fet.

Per tant, demà 1/1/11, no us perdeu l’entrada a aquest bloc per a celebrar l’AIQ2011!

Adéu MMX, benvingut AIQ2011!

A casa nostra estem a punt, a 8 hores, d’acomiadar l’any 2010 i donar inici a un 2011 plè de química. Concretament el proper 2011 ha estat proclamat per la Unesco com a ANY INTERNACIONAL DE LA QUÍMICA.

La proclamació per part de les Nacions Unides de l’any 2011 com a Any Internacional de la Química, AIQ2011, té essencialment dos objectius principals: fer conèixer la contribució de la química a la nostra qualitat de vida i palesar la importància d’aquesta disciplina en la resolució de problemes urgents, com són l’abastament d’aigua potable, d’energia i d’alimentació a tota la població del món, sense hipotecar el futur del planeta. Alhora, l’any 2011 coincideix amb el centenari del Premi Nobel de Química a Maria Sklodowska-Curie, fet que ofereix una oportunitat excel·lent per a recordar no solament les seves contribucions a la ciència, sinó també les d’altres dones científiques.

SCQ (filial IEC)

Un munt d’activitats es duran a terme durant els propers 12 mesos arreu del món, per tal de celebrar com cal l’AIQ2011, sota el lema Química-la nostra vida, el nostre futur”.

A nivell català trobareu la informació de totes les activitats que es duran a terme al bloc que ha creat la Societat Catalana de Química (IEC): http://blocs.iec.cat/aiq2011/

També recomano visitar al web oficial a nivell internacional de l’ “Internacional Year of Chemistry” (IYC2011): http://www.chemistry2011.org/

I anuncio, en primícia, que des de la Càtedra de Cultura Científica i Comunicació Digital (C4D) de la Universitat de Girona hem creat el bloc catquimica.cat. Aquest serà un lloc web col·laboratiu, per ara ja en som 9 col·laboradors, i en rebrem a més amb els braços oberts, que demà mateix inaugurarem, on trobareu una entrada diària relacionada amb la química, la seva actualitat i els fets que tinguin lloc a la nostra terra en relació a aquesta ciència. Hem aprofitat l’AIQ2011 per crear aquest lloc web, però el projecte no acabarà pas a 2012, sinó que volem seguir amb ell.

catquimica.cat

Molt bon inici d’any 2011 i molta química per a tots i totes!!

Canvi històric a la Taula Periòdica

No hi ha res millor per acabar l’any que recordar una notícia com aquesta sobre la nostra estimada Taula Periòdica dels Elements.

Taula Periòdica de la SCQ (edició de 2006).

El passat 12 de desembre de 2010 la IUPAC va publicar un article amb el canvi de la massa atòmica de 10 elements químics. A aquests elements se’ls ha assignat un nou valor de massa atòmica que, a diferència del valor concret anterior, ara consisteix en un rang. Amb mateixes paraules de la IUPAC,

To emphasize the fact that these standard atomic weights are not constants of nature, each atomic-weight value is expressed as an interval. […] This fundamental change in thepresentation of the atomic weights represents an important advance in our knowledge of thenatural world and underscores the significance and contributions of chemistry to the wellbeing of humankind in the International Year of Chemistry 2011.

Els 10 elements afectats són els següents, amb el nou rang de massa atòmica entre claus i l’anterior (de 2009) massa discreta entre parènetsi (tots els valors en unitats de massa atòmica -u.m.a.-):

H: [1.00784; 1.00811] (1.00794) u.m.a.
Li: [6.938; 6.997] (6.941) u.m.a.
B: [10.806; 10.821] (10.811) u.m.a.
C: [12.0096; 12.0116] (12.0107) u.m.a.
N: [14.00643; 14.00728] (14.0067) u.m.a.
O: [15.99903; 15.99977] (15.9994) u.m.a.
Si: [28.084; 28.086] (28.0855) u.m.a.
S: [32.059; 32.076] (32.065) u.m.a
Cl: [35.446; 35.457] (35.453) u.m.a.
Tl: [204.382; 204.385] (204.3833) u.m.a.

A més  més, la IUPAC també ha anunciat el canvi de la massa de l’àtom de Ge del valor 72.64 a 72.63 u.m.a.

Molt bon inici a de l’Any Internacional de la Química (AIQ2011)!

Per a més informació: