Microones al laboratori

Avui també parlo del següent aparell de laboratori al bloc CatQuímica, en motiu de la 6a Foto Química de la Setmana.

El grup de recerca LIPPSO (Laboratori d’Innovació en Processos i Productes de Síntesi Orgànica), format per investigadors i investigadores del Departament de Química de la Universitat de Girona, està d’enhorabona ja que estrena un aparell de microones per síntesi orgànica.

A la foto l’Imma i l’Iteng, investigadores del LIPPSO, amb l’aparell de microones acoblat a la computadora.

Amb aquest aparell de microones (CEM Discover) els investigadors del LIPPSO podran dur a terme reaccions orgàniques en fase sòlida, com ara les reaccions d’acoblament creuat o la síntesi de pèptids, disminuint el temps de reacció i augmentant el rendiment del producte desitjat.

“Fins ara aquestes reaccions les duiem a terme a temperatura ambient o per escalfament convencional. Mitjançant la radiació per microones, utilitzant reactius i dissolvents que absorveixin aquestes radiacions i recipients transparents a elles, optimitzem els processos”; em comenta l’Iteng, una de les investigadores del grup.