Simetria matèria-antimatèria. Mesurant la massa de l’antiprotó al CERN

Llegeixo a Francis (th)E mule Science’s News que ahir es va publicar a Nature online un article que ens mostra uns resultats interessants pel que fa al tema simetria matèria-antimatèria.

Concretament, els resultats publicats fan referència a la mesura de la massa de l’antiprotó gràcies a uns experiments fets sobre l’àtom d’heli.

En el present article s’han publicat els resultats de l’experiment de capturar un feix d’antiprotons amb He líquid, el resultat del qual és una retenció del 3.6 % dels antiprotons en els àtoms d’He en un estat metaestable (amb una vida mitja d’uns 3 μs), amb l’obtenció d’àtoms d’He exòtics (els quals presenten un parell de protons orbitats per un electró i un antiprotó). [El 1991 ja es va publicar un article on presentava aquest fet].

Rangs de massa entre antiprotó-electró vs protó-electró. Imatge, http://francisthemulenews.wordpress.com/

La font dels antiprotons és el Antiproton Decelerator localitzat al CERN (Gienbra).

Els autors de l’article han mesurat les transicions entre els estats energètics de l’He antiprotònic amb una precisió sense precedents. Com a resultat s’ha obtingut una mesura inèdita del quocient entre la massa de l’antiprotó i la de l’electró, 1836.1526736(23), on el nombre entre parèntesi ens indica l’error en els dos darrers dígits; una precisió comparable a l’obtinguda fins ara pel que fa a la simetria matèria-antimatèria.

Aquests nou resultat confirma la simetria matèria-antimatèria per l’antiprotó fins a una gran precisió, per tant, per ara el model estàndard de les partícules elementals segueix tan sòlid com sempre.

Referències: