Què tenen en comú el número pi i Einstein?

Sembla l’enunciat d’un enigma matemàtic… i ho és!

La respsota és senzilla: 3.14. O, dit d’una altra manera, 14 de març (03/14 -mm/dd- en notació americana).

π3,14159265358979323846264338327950288419716939937510…

Per aquest motiu avui, 14 de març, celebrem el dia de π. I, a més a més, per si no n’hi hagués prou, el 14 de març de 1879 Albert Einstein naixia a la població alemanya d’Ulm.

pi dia

Molt bon dia de pi i, per molts anys Einstein!

Referències i més info: