Reacció oscil·lant de Briggs-Rauscher

La reacció de Briggs-Rauscher és una de les reaccions oscil·lants més boniques i fàcils de dur a terme al laboratori, ja que els reactius que requereix són força comuns i potser no és tan coneguda com la Belousov–Zhabotinsky. A més a més és tracta d’una reacció interessant en docència per parlar dels processos d’oxidació-reducció. Tot i que les múltimples reaccions involucrades són complexes, és interessant fixar-se en l’oxidació-reducció del I2.

La reacció va ser descoberta per Thomas S. Briggs i Warren C. Rauscher, els quals la van fer conèixer publicant l’article titulat “An oscillating iodine clock” a la Journal of Chemical Education (1973). Accés a l’article original: J. Chem. Educ., 1973, 50 (7), p 496.

Aquí tenim la gravació que acabo de fer al laboratori:

I encara recordo bé el Treball de Recerca de Batxillerat que la Irene (ara ja estudiant universitària) va fer en el si del nostre rup de recerca sobre l’estudi d’aquest tipus de reaccions químiques, des del punt de vista cinetic. Aquest és un dels vídeos que vàrem gravar per tal d’estudiar la cinètica de la reacció de Belousov–Zhabotinsky: