El Sol, reactor nuclear imprescindible

El passat mes de maig, a la secció Des del laboratori del Recvll de Blanes vaig presentar les reaccions nuclears, la fissió i la fusió. Arrel de la catàstrofe de Fukushima, i els 25 anys de la de Txernòbil, vaig plantejar el problema de les centrals de fissió nuclear i l’esperança per a les de fusió.

Escrit del passat juny a Des del laboratori del Recvll.

Aquest més de juny he dedicat l’A4 per aprofundir en les reaccions de fusió nuclear, presentant el reactor de fusió més quotidià, del qual depenem absolutament. Es tracta de l’Astre Rei, el Sol. Per ara és imprescindible per a la nostra forma de vida (seria interessant començar a crear els nostres Sols; si tot va bé, el fill del projecte ITER serà el primer.

Sense més preàmbuls, aquí tenim l’escrit de divulgació científica per blanencs i blanenques del més de juny de 2011 (per cert, com a curiositat, aquest mes de juny de 2011 tenim el número 2011 de la revista Recvll, casualitats numèriques…).

Descarrega’t l’escrit en pdf.

Divulgant la Radioactivitat al Recvll de Blanes

Després del resurgirment del debat sobre l’interès de l’energia nuclear, després de la catàstrofe de Fukushima, he trobat interessant començar la casa pels fonaments explicant els conceptes químics més bàsics de la fissió i fusió nuclear al ciutadà del carrer. A més a més he volgut mostrar una altra opció, més neta i segura, d’obtenir energia a partir de les reaccions nuclears, és a dir, les futures (espero) centrals de fusió nuclear. Aquesta darrera pinzellada (presentant el projecte ITER) l’he fet amb l’objectiu de, davant la gran mala opinió popular de les reaccions nuclears com a font d’energia (hi puc estar d’acord quan parlem de centrals de fissió nuclear; el que per ara coneixem), donar una altra oportunitat a les centrals nuclears, les quals poden reinventar-se en centrals de fusió nuclear.

Tot plegat, ho he explicat de la forma més divulgativa que he sabut (tal i com intento fer mensualment amb diversos temes científics d’interès comú) a la secció Des del Laboratori del número 2010 de la revista RECVLL de Blanes, corresponent al número de maig de 2011.

Descarrega’t l’article en pdf.

Al número de juny seguiré parlant de radioactivitat, ja que un tema tan complex no pot quedar resumit en un sol article d’A4.