Col·leccionisme químic, Moneda i Segell Commemoratiu de l’AIQ2011

Els col·leccionistes i amants de la química estem d’enhorabona! Ja podem adquirir la Moneda i el Segell Commemoratius de l’Any Internacional de la Química i del centenari del Nobel a Marie Curie.


Jo, gràcies a la meva amiga Aida i el seu estanc, vaig poder reservar un exemplar de la moneda i una tira de 5 segells. Ara, ja ocupen un lloc preferent a les meves col·leccions de monedes i segells.

Per una banda, la Real Casa de la Moneda Espanyola encunya una nova moneda de col·lecció, dedicada a l’AIQ2011 i al centenari de la concessió del Premi Nobel de Química a Madame Curie. Al revers s’hi reprodueix una imatge de Marie Curie, procedent del Musée Curie (coll. ACJC) de París. A l’esquerra, la llegenda Marie Curie. I a la dreta,  AÑO INTERNACIONAL DE LA QUÍMICA. A sota, la marca de Seca, el logotip en castellà de l’ AIQ, la llegenda 10 EURO relativa al valor facial de la moneda i recipients de laboratori. A l’anvers s’hi reprodueix l’efígie de Joan Carles I.

I, per altra banda, la Direcció de Filatèlia de la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos ha emès un Segell Commemoratiu de l’AIQ i dels cent anys de Nobel a Curie. Es tracta d’un Segell Commemoratiu d’us comú -des del 7 de febrer de 2011- (0.35 €), imprès en calc-offset i amb un format del segell trepat de 40.9 x 28.8 mm.

Celebro que es prenguin iniciatives com aquesta per celebrar com cal l’AIQ2011.